• Vatikan_2016 (1).jpg
 • Vatikan_2016 (2).jpg
 • Vatikan_2016 (3).jpg
 • Vatikan_2016 (4).jpg
 • Vatikan_2016 (5).jpg
 • Vatikan_2016 (6).jpg
 • Vatikan_2016 (7).jpg
 • Vatikan_2016 (8).jpg
 • Vatikan_2016 (9).jpg
 • Vatikan_2016 (10).jpg
 • Vatikan_2016 (11).jpg
 • Vatikan_2016 (12).jpg
 • Vatikan_2016 (13).jpg
 • Vatikan_2016 (14).jpg
 • Vatikan_2016 (15).jpg
 • Vatikan_2016 (16).jpg
 • Vatikan_2016 (17).jpg
 • Vatikan_2016 (18).jpg
 • Vatikan_2016 (19).jpg
 • Vatikan_2016 (20).jpg
Obvestilo
 • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Pravilnik za donacije

Na podlagi 22. člena Statuta Društva Motoristi za Motoriste je občni zbor MzM dne 21. marca 2010 sprejel naslednja


PRAVILA DELOVANJA

SKLADA MzM ZA POMOČ ŽRTVAM PROMETNIH NESREČ

MOTORISTOV IN NJIHOVIM DRUŽINAM

 1. člen

                                                                       (namen)

Sklad MzM za pomoč žrtvam prometnih nesreč motoristov in njihovim družinam (v nad.: Sklad MzM) je oblika delovanja Društva Motoristi za Motoriste, katere namen je vzpodbujanje solidarnosti med motoristi in pomoč žrtvam prometnih nesreč motoristov in njihovim družinam.

 1. člen

                                                                       (cilji)

Cilji solidarne in humanitarne pomoči Sklada MzM so:

 • vzpodbujanje prejemnika pomoči pri reintegraciji in resocializaciji v okolje
 • negovanje solidarnosti in medsebojne pomoči med motoristi, razvijanje občih človeških vrednot med motoristi in prizadevanje za humanizacijo družbe.
 • krepitev varnostne kulture med motoristi
 1. člen

                                                                  (način delovanja)

1)Sklad MzM skrbi za:

 • zbiranje finančnih sredstev za Sklad MzM
 • finančna pomoč motoristom, ki so v prometni nesreči ali zaradi prometne nesreče utrpeli posebno hude telesne poškodbe
 • finančna pomoč družinskim članom motoristov, ki so v prometnih nesrečah izgubili življenje
 • pomoč žrtvam prometnih nesreč motoristov in njihovim družinam pri zagotavljanju pravne pomoči v zvezi s civilno pravnimi postopki, povezanimi s prometno nesrečo

2) Poleg primerov iz predhodnih alinej se lahko solidarno in humanitarno finančno pomoč iz Sklada MzM nameni tudi tistim motoristom ali njihovim družinam, ki jih prizadene huda nesreča (npr.: nenadna invalidnost ali smrt družinskega člana, ki zagotavlja izključni ali pomemben vir dohodkov družine, naravna ali druga huda nesreča, ki prizadene družino motorista ipd.)

 1. člen

                                                                   (oblike pomoči)

1) Pomoč Sklada MzM se dodeljuje kot izplačilo denarne pomoči, pomoč v obliki življenjskih in drugih potrebščin, blaga in materiala ali prostovoljnega dela.

2) Praviloma se pomoč Sklada MzM dodeli enkrat za posamezno nesrečo.

3) V izjemno težkih življenjskih in socialnih situacijah prejemnikov pomoči ali velikih stroškov za odpravo posledic nesreče, je potrebno razloge za odobritev dodatne pomoči v okviru razpoložljivi sredstev posebej utemeljiti s sklepom upravnega odbora, ki se ga objavi.

 1. člen

                                                  (postopek dodelitve pomoči Sklada MzM)

1) Pobudo za dodelitev pomoči Sklada MzM lahko pošlje ustno, pisno, preko spleta ali kako drugače vsakdo. Ob vložitvi pobude kratko opiše dogodek ali situacijo, zaradi katere jo vlaga.

2) Predlog za dodelitev pomoči Sklada MzM lahko ustno, pisno, preko spleta ali kako drugače pošlje vsak član MzM, motoklub ali Zveza motoklubov Slovenije. Ob vložitvi pobude kratko opiše dogodek ali situacijo, zaradi katere jo vlaga.

3) Upravni odbor prouči prejeto pobudo ali predlog in po potrebi pridobi dodatne podatke o dogodku in situaciji. Nato oceni njeno upravičenost in odloči o dodelitvi pomoči Sklada MzM v roku 15 dni.

4) Obvestilo o dodelitvi pomoči Sklada MzM se objavi na spletni strani MzM.

5) Morebitna navedba neresničnih podatkov v pobudi ali predlogu za dodelitev pomoči ali predložitev krivih listin z namenom prevare ter podatki osebe, ki jih je posredovala, se objavijo na spletni strani MzM, upravni odbor pa se opredeli tudi glede obveščanja pristojnih organov.

 1. člen

                                                                    (upravljanje)

1)Sklad MzM upravlja upravni odbor MzM. Upravni odbor MzM skrbi za pridobivanje in stike z donatorji, z njihovim privoljenjem se njihove podatke in logotipe objavi na spletni strani MzM, za donacije se jim Sklad MzM na zahvali s podelitvijo zahvale oz. priznanja, lahko pa tudi javno v medijih.

2) Upravni odbor je glede upravljanja Sklada MzM odgovoren občnemu zboru MzM.

3) Nadzor nad upravljanjem Sklada MzM izvaja nadzorni odbor MzM.

 1. člen

                                                        (evidenca prejemnikov pomoči)

1) Upravni odbor MzM vodi evidenco prejemnikov pomoči Sklada MzM.

2) V evidenco se vpiše naslednje podatke: ime, priimek, naslov in telefonska številka, e-poštni naslov prejemnika pomoči, ime in priimek motorista, katerega družina je prejemnik pomoči, lahko pa tudi podatki o datumu in kraju prometne nesreče ali dogodka.

3) V evidenco se vpiše tudi znesek podeljene denarne pomoči Sklada MzM ali navede druga oblika pomoči posamezniku.

   tajnik                                                                                                        predsednik upravnega odbora

Vili Kopše                                                                                               Pavle Hočevar

izmera.jpg

Sprejmite piskotke za lazje spremljanje nase spletne strani Sprejmeš lahko piškotke začasno, ali trajno. Evropska direktiva.

Sprejmem piškotke za to spletno stran.

EU Cookie Directive Module Information