• Vatikan_2016 (1).jpg
 • Vatikan_2016 (2).jpg
 • Vatikan_2016 (3).jpg
 • Vatikan_2016 (4).jpg
 • Vatikan_2016 (5).jpg
 • Vatikan_2016 (6).jpg
 • Vatikan_2016 (7).jpg
 • Vatikan_2016 (8).jpg
 • Vatikan_2016 (9).jpg
 • Vatikan_2016 (10).jpg
 • Vatikan_2016 (11).jpg
 • Vatikan_2016 (12).jpg
 • Vatikan_2016 (13).jpg
 • Vatikan_2016 (14).jpg
 • Vatikan_2016 (15).jpg
 • Vatikan_2016 (16).jpg
 • Vatikan_2016 (17).jpg
 • Vatikan_2016 (18).jpg
 • Vatikan_2016 (19).jpg
 • Vatikan_2016 (20).jpg
Obvestilo
 • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Uspešen občni zbor MzM

Sodeč po nasmejanih obrazih in veselju ob srečanju po »zimskem premoru«, je bil petek, 2.3.2018, v Antonovem domu v Ljubljani pravi praznik za 162 prisotnih članov in 17 na novo potrjenih članov MzM.

Predsednik MzM Valentin Sojar je pozdravil veliko udeležbo in zaželel uspešen občni zbor.

Prisotne sta pozdravila tudi Leopold Pungerčar, predsednik Zveze moto klubov Slovenije in Rudi Topolovec, komandir Policijske postaje Ribnica.

Oba sta se zahvalila za uspešno sodelovanje v preteklem letu in izrazila pripravljenost, da sodelovanje ostane tako dobro tudi v bodoče.

 

Predsednik Valentin Sojar je predlagal člane delovnega predsedstva zbora: Nosan Matjaž-predsednik, Erika Mulec in Diana Kopše-overovateljici zapisnika, Pavel Hočevar-zapisnikar.

Po soglasni izvolitvi, je vodenje zbora prevzel delovni predsednik Matjaž Nosan, ki je sledil dnevnemu redu:

 1. otvoritev občnega zbora in pozdrav predsednika
 2. izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovateljev
 3. kadrovske zadeve
  • upravni odbor
  • članstvo
 1. poročilo o delu MzM v letu 2017
 2. poročilo o finančnem poslovanju MzM 2017 z mnenjem nadzor. odbora
 3. razprava, potrditev poročil ter zaklj. računa
 4. program dela MzM za leto 2018
 5. razno (pobude; predlogi)

Predsednik Valentin Sojar je v nagovoru pozdravil navzoče in zbor obvestil o odstopu člana UO MzM Zdravka Pevca, ker mu njegove službene obveznosti ne omogočajo kvalitetnega opravljanja dela v 9-članskem Upravnem odboru.

Sklep, da se Zdravka Pevca razreši kot člana UO, je občni zbor soglasno sprejel.

Nato je predsednik Valentin Sojar je predlagal kandidatko za novo članico UO Majdo Repnik, ki se je že izkazala kot dobra organizatorka humanitarnih pobud med motoristi, pa tudi sicer je kot članica MzM neutrudna.

Sklep, da se Majdo Repnik izvoli za novo članico UO MzM, je občni zbor soglasno potrdil.

Tajnik Pavel Hočevar je predstavil predlog sklepa UO MzM o odpisu terjatev iz naslova članarin pred letom 2016. Pri urejanju in evidentiranju plačanih članarin je očitno prišlo do nekaterih napak, ki jih ni mogoče z gotovostjo razrešiti. Razlogov je več: v preteklosti so se zamenjale tri blagajničarke, članarino se je pobiralo na različnih mestih (občni zbori, blagoslovi na Novi Štifti, na potovanjih MzM in na drugih srečanjih). Posamezni člani na UPN za plačilo članarine niso navajal namena plačila, tako je bilo včasih v dilemi. Upravni odbor predlaga, da se zaradi zagotovitve eksaktnih podatkov potrdi predlog sklepa o delnem odpisu terjatev. K razpravi se ni priglasil nihče.

Sklep, da se odpiše terjatve iz naslova neplačevanja članarine vključno za leto 2015, je občni zbor potrdil soglasno.

 

Tajnik MzM Pavel Hočevar je poročal o predlogu UO MzM o izbrisu sedmih članov zaradi neplačevanja članarine. UO je neplačnikom članarine poslal opomine. Vsi, razen 7 članov so zaostale terjatve poravnali na TRR MzM.

Imena kandidatov za člane MzM, ki so pristopnice poslali pred občnim zborom, so bili izpisani na velikem platnu. Ob branju njihovih imen so se imeli priložnost tudi predstavili udeležencem OZ. Predstavili so se tudi tisti, ki so pristopnice predali pred začetkom občnega zbora.

Sklep o črtanju 7 članov in potrditvi 38 novih članov, je občni zbor soglasno sprejel.

 

Pod točko 4 dnevnega reda so nastopili poročevalci, ki so imeli oporne točke izpisane na velikem platnu:

Predsednik Valentin Sojar je naštel nekatere bistvene aktivnosti; kljub slabemu vremenu izpeljan 19. Blagoslov motoristov na Novi Štifti, uspešno izvedeno in zelo doživeto potovanje na Poljsko, od 29.6. do 2.7.2017 smo v znak hvaležnosti za pomoč pri izvedbi potovanja v Vatikan popeljali po Sloveniji 19 članov AMFO iz Italije, zaključno srečanje članov na Kapeli pri Novi Gorici, kjer je pater Niko daroval zahvalno mašo,…

Član UO MzM, Vili Kopše, je poročal o preventivnih akcijah MzM. Udeležba 42 članov na tečajih varne vožnje na Centri varne vožnje na Vranskem, sodelovanje MzM-ja pri organizaciji Dneva varne vožnje na Vrhniki v organizaciji MK Nauportus, sodelovanje pri letnem načrtu Agencije za varnost v prometu za program povečanja varnosti motoristov v 2018, varovanje šolarjev na poti v šolo in domov v prvih šolskih dneh, izbor varnostnega slogana » Ustavi konje pred zebro«, MzM je junija prejel bronasti znak policije za sodelovanje pri krepitvi varnosti …

Tajnik Pavel Hočevar je predstavil finančno poslovanje MzM v letu 2017. Poslovanje je bilo uspešno. Med prihodki je delež iz 0,5 % dohodnine vsako leto večji, kar je rezultat zbiranja dohodninskih izjav s strani prizadevnih članic in članov. Pretežni del prihodkov MzM predstavljajo članarine in donacije.

Med odhodki so pomoči žrtvam prometnih nesreč, kjer pa se vedno znova ugotavlja, da bi zaradi razpoložljivih sredstev lahko več sredstev namenili, pa nimamo informacij, kdo je morda potreben pomoči.

Predsednik Nadzornega odbora MzM, Kazimir Čebron, je poročal o skrbnem pregledu finančnega poslovanja in ugotovitvi, da je poslovanje pregledno, transparentno, poročila so podana na razumljiv način, zato Nadzorni odbor na celotno poslovanje nima pripomb ter predlaga potrditev finančnega poročila.

Delovni predsednik Matjaž Nosan je odprl razpravo po podanih poročilih, vendar se nihče ni prijavil.

Sklep, da se podana poročila in zaključni račun MzM za leto 2017 potrdi in sprejme, je občni zbor soglasno potrdil.

Predsednik Valentin Sojar je nato pozornost namenil planu dela MzM za leto 2018. Aktivnosti bodo slonele, kakor vsa pretekla leta, na treh stebrih: preventiva, humanitarnost in druženje ter integracija invalidov. Leto 2018 bo za MzM jubilejno: pri Novi Štifti bo že 20. srečanje z blagoslovom, poleti pa 10. moto romanje v Assisi in Amatrice v Italiji.

Vili Kopše je na kratko predstavil rdečo nit preventivnega dela MzM: objavljanje, opozarjanje, predlogi za odpravo infrastrukturnih pomanjkljivosti, izvedba tečajev varne vožnje za 40 članov MzM in izvedba Uvoda v moto sezono 2018 v Kopru, ki jo bomo izvedli v sodelovanju MK Kondor. Ob tem je predstavil in pozdravil predsednika MK Kondor, Stipeta Vincek. Objavljen je razpis za preventivni slogan MzM za 2018, vsi pa si želimo biti ODGOVORNI med ODGOVORNIMI motoristi.

O 20. Blagoslovu je več povedal Pavel Hočevar, ki je scenarij večjega praznovanja okroglega jubileja predstavil že na UO MzM, 26.1.2018. Glavnino dela bo opravil »ribniški del« MzM članstva, za vse ostalo potrebno pomoč pa bodo člani zaprošeni po potrebi. O vseh aktivnostih bo članstvo obveščeno po elektronski pošti, novosti pa bodo objavljene tudi na spletni strani MzM.

O 10. Velikem potovanju MzM, ki se bo izvedlo od 21. do 25. junija 2018, je več razložil pater Niko. Pot nas bo vodila v mestece Arcevia, kjer bomo prespali dve noči, nato pa se preselimo v Assisi, ki bo izhodiščna točka za izlete. 24. junija bomo obiskali Amatrice, ki je bil v predlanskem potresu porušen skoraj v celoti. Obisk bo imel humanitarni značaj. Skupina članov bo pripravila celoten razpis in opis potovanja, ki bo objavljen na spletni strani MzM oziroma ga bodo člani prejeli na svoje naslove. Tudi tokrat bo celotno organizacijo prevzel Kongres Ljubljana.

Občni zbor se je nato preselil v prostor pred dvorano, kjer smo v prijetnem vzdušju nazdravili, se okrepčali z okusnim prigrizkom in se zadržali še nekaj časa v prijetnem klepetu prijateljev.

izmera.jpg

Sprejmite piskotke za lazje spremljanje nase spletne strani Sprejmeš lahko piškotke začasno, ali trajno. Evropska direktiva.

Sprejmem piškotke za to spletno stran.

EU Cookie Directive Module Information